Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam đang tìm kiếm các ứng viên tài năng và năng động cho các vị trí sau đây:
 

Ngày đăng Vị trí tuyển Số lượng Nơi làm việc Loại công việc Gửi đơn trực tuyến
18/05/2012 Quản lý Tư vấn Bảo hiểm & Tư vấn Bảo hiểm 20 TP. Hồ Chí Minh; Hà Nội Bán thời gian Gửi hồ sơ
18/07/2016 Claim Senior Manager 1 TP. Hồ Chí Minh Toàn thời gian Gửi hồ sơ
19/07/2016 Budget, Marketing & Event Associate Manager 1 TP. Hồ Chí Minh Toàn thời gian Gửi hồ sơ
19/07/2016 Corporate Actuarial Associate Manager/Supervisor (Valuation) 1 TP. Hồ Chí Minh Toàn thời gian Gửi hồ sơ
19/07/2016 Agency Training Senior Specialist 1 TP. Hồ Chí Minh Toàn thời gian Gửi hồ sơ
19/07/2016 IT Developer, Supervisor 1 TP. Hồ Chí Minh Toàn thời gian Gửi hồ sơ
19/07/2016 New Business Underwriting Associate Manager/ Supervisor 1 TP. Hồ Chí Minh Toàn thời gian Gửi hồ sơ