14:51 18/12/2018
6 CHIẾC LỌ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
5.00 (100%) 1 đánh giá

Hãy chia số tiền bạn kiếm được thành 6 phần theo đúng tỉ lệ 6 chiếc lọ và mục đích sử dụng của từng chiếc lọ như dưới đây, chia ngay cả khi sở hữu số tiền nhỏ là bước đầu tiên giúp bạn quản lý tài chính tốt hơn, giàu có hơn.

Nguyen tac '6 cai lo' giup ban luc nao cung rung rinh tien bac hinh anh 1

Nguyen tac '6 cai lo' giup ban luc nao cung rung rinh tien bac hinh anh 2

1. Quỹ tự do tài chính

Nguyen tac '6 cai lo' giup ban luc nao cung rung rinh tien bac hinh anh 3

2. Tiết kiệm dài hạn, phòng rủi ro bất ngờ

Nguyen tac '6 cai lo' giup ban luc nao cung rung rinh tien bac hinh anh 4

3. Đầu tư cho giáo dục, phát triển bản thân

Nguyen tac '6 cai lo' giup ban luc nao cung rung rinh tien bac hinh anh 5

4. Nhu cầu thiết yếu

Nguyen tac '6 cai lo' giup ban luc nao cung rung rinh tien bac hinh anh 6

5. Tận hưởng

Nguyen tac '6 cai lo' giup ban luc nao cung rung rinh tien bac hinh anh 7

6. Làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn

Nguyen tac '6 cai lo' giup ban luc nao cung rung rinh tien bac hinh anh 8

 

ST