07:48 18/01/2019
Bảo hiểm liên kết đầu tư là gì
5.00 (100%) 1 đánh giá

Ngoài bảo hiểm nhân thọ mà chúng ta thường biết chúng ta gần đây còn nghe đến bảo hiểm liên kết đầu tư. Vậy bảo hiểm liên kết đầu tư là gì? Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không chia lãi bao gồm 2 phần tách biệt nhau: phần bảo hiểm phần đầu tư, trong đó chủ yếu là phần đầu tư.

Sản phầm này hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân đó là bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Bên mua bảo hiểm được quyền chọn phí bảo hiểm của mình sẽ đầu tư vào đâu bằng việc sở hữu và lựa chọn một số đơn vị của quỹ đầu tư, đây là lợi ích lớn mà các hình thức bảo hiểm nhân thọ khác không có.

Những điểm cơ bản của bảo hiểm liên kết đầu tư

  • Quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm thực tế là giá trị của các đơn vị đầu tư.
  • Giá trị quỹ liên kết không cố định, nó có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào giá trị của các tài sản đầu tư tăng hay giảm.
  • Khi tham gia gói bảo hiểm này, khách hàng phải đóng phí bảo hiểm đổi lại họ nhận được sự bảo vệ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm và đây cũng chính là cơ hội tích lũy với lãi suất cao.

Lợi ích cơ bản của bảo hiểm liên kết đầu tư

  • Về đầu tư: Với một số tiền không cần quá lớn thì khách hàng có thể đầu tư vào nhiều danh mục đầu tư khác nhau như cổ phiếu, chứng khoán…tùy theo mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro.
  • Nhà đầu tư không cần quá lo lắng vì không có kinh nghiệm. Bởi vì sản phẩm liên kết đầu tư được quản lý bởi các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ đảm nhận. Việc đầu tư được người tham gia bảo hiểm ủy thác cho doanh nghiệp bảo hiểm. Vậy nên bạn sẽ tránh được tình trạng thua lỗ, rớt giá.
  • Tinh minh bạch cao
  • Bạn có quyền được thay đổi giá trị các quỹ đầu tư trong thời gian thực hiện hợp đồng. Người mua bảo hiểm có thể thay đổi phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và các yêu cầu khác vào bảo hiểm liên kết đầu tư.

Bạn cần chú ý gì khi tham gia sản phẩm này.

  • Cần lựa chọn loại sản phẩm bảo hiểm liên kết phù hợp để đầu tư.
  • Cẩn trọng về mức độ rủi ro(lợi nhuận càng cao rủi ro càng lớn và ngược lại) trong đầu tư để tránh bị thua lỗ.