15:20 20/07/2018
Đánh giá bài viết này.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là một biện pháp hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho người lao động trong thời gian chưa tìm kiếm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc mới.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hàng tháng:

 • Doanh nghiệp đóng 1%.
 • Người lao động đóng 1% tiền lương tháng.

Mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất được tính bằng mức lương tối thiểu vùng và tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

STT                                                                               Vùng                                                                       Mức lương tối thiểu vùng năm 2017


1                                                                                      I                                                                            3.750.000 VNĐ/tháng


2                                                                                      II                                                                           3.320.000 VNĐ/tháng


3                                                                                      III                                                                          2.900.000 VNĐ/tháng


4                                                                                      IV                                                                          2.580.000 VNĐ/tháng

 

Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ:

 • Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, với hợp đồng làm việc phạm pháp.
 • Trường hợp người lao động được hưởng lương hưu hoặc được hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Người lao động đã đóng đủ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

 • Người lao động đã đóng đủ 12 tháng Bảo hiểm thất nghiệp trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn  và hợp đồng có xác định thời hạn.
 • Người lao động đóng đủ 12 tháng Bảo hiểm thất nghiệp trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

3. Người lao động đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

4. Người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

 • Tham gia, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
 • Trường hợp người lao động đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Trường hợp ra nước ngoài định cư hoặc đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Trường hợp bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù.
 • Trường hợp bị chết.

Kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, trong thời gian 3 tháng người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

 

 

Chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lưu ý

Kể từ ngày 1/1/ 2015 không còn chế độ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 1 lần mà sẽ nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng và thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định của tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam.