Top các công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất tại Việt Nam năm 2018

Top các công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất tại Việt Nam năm 2018

Ngày 28/6/2018, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2018.
22/08/2018
Top các công ty bảo hiểm nhân thọ đứng đầu theo vốn điều lệ

Top các công ty bảo hiểm nhân thọ đứng đầu theo vốn điều lệ

Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vốn điều lệ 18 công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện nay, đứng đầu về vốn điều lệ là Manulife, Dai-ichi Life, Hanwha ......
22/08/2018
Ai cấp phép cho công ty bảo hiểm hoạt động?

Ai cấp phép cho công ty bảo hiểm hoạt động?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 121 Luật Kinh doanh Bảo hiểm thì: “Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh ......
22/08/2018