Sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ và Phi nhân thọ là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau của Bảo hiểm nói chung, tuy nhiên trên thực tế hai trường phái bảo hiểm này rất dễ ......
22/08/2018
Được chuyển giao hợp đồng bảo hiểm không?

Được chuyển giao hợp đồng bảo hiểm không?

Thay đổi “chủ hợp đồng” (còn gọi là “Bên mua BH”): Trong HĐBH nhân thọ, bên mua BH là người kê khai, ký tên trên hồ sơ yêu cầu BH và là người nộp phí ......
22/08/2018
Quy trình tham gia bảo hiểm nhân thọ

Quy trình tham gia bảo hiểm nhân thọ

Nhân viên tư vấn chỉ có thể làm hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, sau khi nộp hồ sơ về công ty, bộ phận thẩm định của các công ty bảo hiểm là nơi quyết định ......
22/08/2018
Những trường hợp loại trừ bảo hiểm

Những trường hợp loại trừ bảo hiểm

Bạn hãy nhớ bất cứ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nào cũng có điều khoản loại trừ. Tuỳ từng sản phẩm, từng công ty mà mức loại trừ bảo hiểm là ......
22/08/2018
Cách chọn gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp

Cách chọn gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp

Làm sao để chọn gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp là câu hỏi của rất nhiều người đặt ra khi tìm cho mình một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phù hợp
22/08/2018
Tham gia bảo hiểm sau mấy năm được rút?

Tham gia bảo hiểm sau mấy năm được rút?

Bạn mua bảo hiểm nhân thọ trong 15 năm tuy nhiên sau 3 năm đóng phí, bạn nhận ra khả năng tài chính hiện giờ không đủ điều kiện để tiếp tục tham gia bảo ......
22/08/2018
Nên mua bảo hiểm nhân thọ khi nào?

Nên mua bảo hiểm nhân thọ khi nào?

Một sự thật mà ít người biết là nên mua bảo hiểm nhân thọ khi chưa có nhu cầu và nhất khi còn trẻ, vậy tại sao mua bảo hiểm càng sớm thì chi phí bảo ......
22/08/2018
Năm 2018 sẽ được hưởng bảo hiểm thai sản bao nhiêu tiền nếu nghỉ sinh

Năm 2018 sẽ được hưởng bảo hiểm thai sản bao nhiêu tiền nếu nghỉ sinh

Có rất nhiều người thắc mắc nếu nghỉ sinh thì sẽ được hưởng bảo hiểm thai sản bao nhiêu tiền, cách tính...
20/07/2018
Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là một biện pháp hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời...
20/07/2018