Một trong những tài sản quan trọng nhất của Bảo Hiểm Trọn Đời là sự tín nhiệm và tin tưởng vào việc quản lý thông tin một cách đúng đắn. Khách hàng và khách hàng tiềm năng yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin của họ một cách chính xác, tránh việc sử dụng không phù hợp và sai sót, không bị lấy cắp và không tiết lộ những thông tin không được phép. Chúng tôi bảo vệ sự an toàn của thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng bằng cách tuân thủ Quy Định (Bảo Mật) Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân, và tất cả các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của đội ngũ nhân viên với các chuẩn mực nghiêm ngặt về sự an toàn và tính bảo mật.

Cam kết này nêu rõ lý do vì sao phải thu thập thông tin cá nhân của Quý khách, chúng được sử dụng như thế nào, có thể chuyển cho ai, làm cách nào để truy cập, xem và sửa đổi thông tin cá nhân của mình, cũng như các chính sách của chúng tôi trong lĩnh vực tiếp thị trực tiếp và việc sử dụng các công cụ tìm kiếm xử lý dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang thông tin điện tử này, Quý khách đang chấp nhận những ứng dụng và chính sách trong bản cam kết bảo mật này. Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ ứng dụng hoặc chính sách nào trong bản cam kết này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

Việc cung cấp thông tin cá nhân từ Quý khách là tự nguyện. Quý khách có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi các thông tin được yêu cầu. Nhưng việc thiếu thông tin có thể sẽ cản trở khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ phù hợp cho Quý khách. Bảo Hiểm Trọn Đời sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào qua trang thông tin điện tử này trừ khi và cho đến khi Quý khách tham gia sản phẩm bảo hiểm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.