14:13 22/08/2018
Đánh giá bài viết này.

Bảo hiểm nhân thọ và Phi nhân thọ là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau của Bảo hiểm nói chung, tuy nhiên trên thực tế hai trường phái bảo hiểm này rất dễ bị nhầm lẫn.

 1. Về Nghiệp vụ Bảo hiểm: Theo luật bảo hiểm quy định bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ sẽ có các loại nghiệp vụ bảo hiểm phân biệt

Bảo hiểm nhân thọ bao gồm: Bảo hiểm trọn đời; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm trả tiền định kỳ; và một số nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ khác do Chính phủ quy định. Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại, bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không; bảo hiểm hàng không, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm thân tầu và trách nhiệm dân sự của chủ tầu, bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, bảo hiểm nông nghiệp; và một số các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác do Chính phủ quy định.

Sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

 •  

NỘI DUNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

 1.  

Phạm vi BH

Con người (dựa trên mối quan hệ hôn nhân và huyết thống)

Con người, tài sản, trách nhiệm dân sự

 1.  

Thời hạn

Trung và dài hạn, thường từ 5 năm trở lên đến trọn đời

01 năm

 

Phí bảo hiểm

 

 

 1.  

Nhân tố ảnh hưởng

Tuổi, nghề nghiệp, giới tính, thời gian tham gia, số tiền bảo hiểm, tỷ lệ tử vong

Xác suất rủi do, số tiền bảo hiểm và chế độ bảo hiểm

 1.  

Hình thức đóng phí

Tháng, quý, 6 tháng, 1 năm

Thường đóng 1 lần sau khi ký hợp đồng

 1.  

Quyền lợi BH

Chi trả quyền lợi cho khách hàng khi:

- Đáo hạn (kết thúc hợp đồng)

- Tử vong hoặc TTTBVV

- Ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo

Trong giới hạn của các điều khoản có trong hợp đồng khi có tổn thất xảy ra

 1.  

Tính chất

Mang tính chất đa mục đích:

- Bảo vệ nguồn thu nhập

- Tiết kiệm

- Đầu tư

Hoặc các dự định khác

Chỉ mang tính bảo vệ rủi do

 1.  

Nguyên tắc

Chi trả độc lập và theo nguyên tắc khoán

Sử dụng thế quyền và chi trả theo nguyên tắc đóng góp

 1.  

Người thụ hưởng

Là người thân có quan hệ huyết thống 

Là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của sự cố

 1.  

Lợi nhuận, Lãi

Chỉ duy nhất trong bảo hiểm nhân thọ cho phép đảm bảo cùng một lúc hai sự cố đối lập nhau là "tử vong và sống".

Tham gia bảo hiểm nhân thọ rủi ro hay không rủi ro bạn vẫn có lời, nếu rủi ro bạn sẽ nhận ngay một số tiền để gia đình tiếp tục duy trì và ổn định cuộc sống còn nếu

Không có quyền lợi tích lũy